Novice in akcije

Med najboljšimi toplotnimi črpalkami na trgu praktično vse, ki jih montira Fonex

od Darko Laharnar 1 oktober 2020

Na portalu Primerjam.si so pripravili izbor najboljših znamk in modelov toplotnih črpalk, ki jih lahko kupite v letu 2021. Bili smo med strokovnjaki, ki so izbirali naprave, ki jih največkrat priporočajo svojim strankam za novogradnje, manjše in večje objekte, starejše hiše ter za ogrevanje sanitarne vode in geotermalne vire.

Celoten članek preberite tukaj: https://www.primerjam.si/nasveti/toplotna-crpalka/najboljse-toplotne-crpalke-izbor-mojstrov

Fonex Laharnar je dobavitelj velike večine toplotnih črpalk, ki so prvi izbor mojstrov. Poleg nakupa vam za pri nas kupljene naprave zagotavljamo tudi dostavo, montažo, garancijo in servis po zelo ugodnih cenah.


Vabljeni k branju in naročilu!

POSEBNO OBVESTILO

od Darko Laharnar 13. marec 2020

Obveščamo vas, da smo zaradi nastale epidemiološke situacije v našem podjetju sprejeli naslednje nujne ukrepe, ki so v prvi vrsti namenjeni ohranitvi zdravja naših zaposlenih in naših strank.

TRGOVINA BO DO SREDE 18.3.2020 odprta po skrajšanem urniku od 9-15 ure. Sproti bomo spremljali situacijo in po potrebi izvedli popolno zaprtje.

DOSTAVA BLAGA .....se bo izvajala samo do objekta. Do nadaljnjega NE vstopamo v objekt, NE nudimo storitve montaže in NE odvažamo odsluženih aparatov

VSTOP V POSLOVALNICO .....ob vstopu v poslovalnico smo namestili razkuževalec rok in je za vse stranke razkuževanje obvezno! V kolikor stranka to odkloni jo je prodajalec dolžan napotiti iz

poslovalnice. Pri samem nakupu upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1,5 m med stranko in prodajalcem. Zaželjeno je, da prodajalec nosi zaščitno masko.

SERVIS NAPRAV IN MONTAŽA .....servise bomo izvajali samo v nujnih primerih. Vse ne nujne servise bomo opravljali po končanih izrednih razmerah. Za montažo naprav se bomo odločali po predhodni ocenitvi situacije.

DOSEGLJIVOST IN SPROTNE INFORMACIJE .....dosegljivi bomo na zgoraj navedenih telefonskih številkah in elektronskih naslovih.

Prepričan sem in verjamem, da boste ukrepe sprejeli z razumevanjem.

Želim vam predvsem polno zdravja!

FONEX LAHARNAR d.o.o.
Darko Laharnar-direktor


Čisti računi pri ogrevanju s toplotno črpalko

od Fonex Laharnar 6. marec 2020

Pri stavbah z več posameznimi deli je potrebno stroške ogrevanja deliti na lastnike oziroma uporabnike teh posameznih delov. Načini in zahteve so predpisane v veljavnem Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16).

Toplotna črpakla fonex laharnarVčasih je prevladoval koncept skupne kotlovnice z eno skupno kurilno napravo, ki je lahko kotel na gorivo, toplotna postaja daljinskega ogrevanja ali tudi toplotna črpalka. Razvod je v najslabšem primeru izveden enotno in posamezni deli nimajo nadzora nad odjemom toplote. Energija se ne meri in delitev stroškov se lahko izvede z delilniki, ki morajo biti nameščeni na vseh radiatorjih, da se v račun zajame vsa toplota oddana v prostore. Boljše je, če se ustvarjena toplota razdeli in ločeno dovaja v posamezne dele stavbe. Pred vstopom v posamezni del se namesti merilec energije (kalorimeter). Večina izvedb meri pretok ogrevalne vode, temperaturna tipala v dovodu in povratku pa povejo koliko se je voda ohladila zaradi oddaje toplote v posameznem delu stavbe. Računska enota direktno podaja porabljeno energijo. V obeh primerih razvoda imamo precejšnje toplotne izgube na dvižnih vodih in ceveh pred vstopom v posamezni del in te izgube je tudi potrebno zajeti v delitev, čeprav ogrevajo jaške ali stopnišča.

Dean Mavrič, diplomirani inženir strojništva in produktni vodja v družbi Vitanest d.o.o., na osnovi dolgoletnih izkušenj predlaga, da navedene slabosti odpravimo s predelavo etažnih sistemov centralnega ogrevanja in z vgradnjo ločene toplotne črpalke za vsak posamezni del. Za delitev stroškov je dovolj meriti dovedeno električno energijo, kar je najceneje in je običajno že izvedeno. Toplota se po željah in potrebah uporabnika generira v vsakem posameznem delu.

 

Pri energetski prenovi stavb z več posameznimi deli med drugim skušamo doseči več ciljev:

 • Opuščanje fosilnih goriv
 • Zmanjšanje izgub
 • Možnost regulacije ogrevanja vsakega posameznega dela
 • Točen obračun stroškov ogrevanja

S toplotnimi črpalkami zrak-voda Mitsubishi Electric je obratovalni prihranek zagotovljen, saj so visoko energijsko učinkovite ter delujejo uporabniku in okolju prijazno. Mitsubishi Electric predstavlja nove modele toplotnih črpalk SUZ-SWM ogrevalne moči 4, 6 ali 8 kW, z okolju prijaznim plinom R32. Zaradi teh dveh pomembnih kvalitet, uporabnik lahko prejme subvencijo v skladu z merili pozivov EKO SKLADA.

Toplotna črpalka zrak-voda lahko posamezni del stavbe oskrbi toplotno energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Na voljo so tudi reverzibilne izvedbe, ki v kombinaciji z ventilatorskimi konvektorji prevzamejo še hlajenje prostorov. Vse zunanje enote so lahko nameščene na objektu skupaj, zbrane na strehi ali v kletni garaži ali pa nameščene posamično. Lahko pa se vsako namesti na posameznem stanovanjskem ali poslovnem delu, kot na primer balkonu ali fasadi. Do notranjih enot, ki skrbijo za pripravo ogrevalne in sanitarne vode v vsakem posameznem delu, so napeljani samo kabli in cevi s hladilnim sredstvom. Sistem je mogoče enostavno nadzirati tudi na daljavo, prek aplikacije MelCloud.

.

Avtor članka VITANEST D.O.O. , vir: Finance.si


NOVA UREDBA O SAMOOSKRBI

od Fonex Laharnar 28. Maj 2019

S 1. majem 2019 je v veljavo stopila nova oziroma prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki prinaša kar nekaj sprememb. V okviru uredbe so določene tri vrste samooskrbe, in sicer:

 • individualna samooskrba,
 • samooskrba večstanovanjske stavbe,
 • Samooskrba skupnosti obnovljivih virov energije.


Pri individualni samooskrbi je še najmanj sprememb. Največja razlika je ta, da ni več omejitve na merilnem mestu 11 kW ampak sedaj največjo moč naprave za samooskrbo definira 0,8 kratnik priključne moči odjema. Za več informacij kliknite TUKAJ.

Največja in najpomembnejša novost predstavlja samooskrba večstanovanjske stavbe in skupnost obnovljivih virov energije, kar do sedaj ni bilo mogoče. Tako lahko vsi ali del stanovalcev v večstanovanjskem objektu, ki želijo biti samooskrbovani z električno energijo, postavijo lastno samooskrbno elektrarno in proizvedeno energijo po dogovorjenem ključu razdelijo med seboj. Primer skupnostne samooskrbe je po strukturi podoben samooskrbi večstanovanjske stavbe. Razlika je v tem, da se lahko v skupnostno samooskrbo vežejo odjemalci električne energije znotraj iste transformatorske postaje, kamor bo priključena predvidena samooskrbna elektrarna.

Takšna samooskrbna elektrarna je primerna za podeželja ali strnjena naselja z individualnimi stanovanjskimi objekti in kjer obstaja primerna lokacija za namestitev ustrezne velikosti elektrarne kot so šolski objekti, vaški oziroma gasilski domovi ali večji individualni objekti.V obeh primerih je lahko lastnik samooskrbne elektrarne tretja oseba … vi pa lahko to energijo koristite kot najemniki, v kolikor vaša streha ni primerna za postavitev (premajhna površina, neprimerna lega, premajhna osončenost).

Pravica do samooskrbe tako sedaj ni vezana več samo na lastnike, ampak tudi na najemnike.

Dodatne informacije o novi uredbi najdete TUKAJ.
 


OGLED OBJEKTA, POPIS DEL IN MATERIALA, SESTAVA PONUDBE,
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA EKO SKLAD IN MONTAŽA SISTEMA

od Matjaž Rejc 12. Dec. 2018

 

Spoštovani!

V spodnji datoteki smo vam opisali, kako se naše podjetje pripravi za ogled objekta, sestavo ponudbe ter pripravo vse dokumentacijeza nakup in montažo sistema.

>> OGLED OBJEKTA, POPIS DEL IN MATERIALA, SESTAVA PONUDBE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA EKO SKLAD IN MONTAŽA SISTEMA <<

 

ZA DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA RAZPOLAGO

 

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA ZA PODJETJA IN ZADRUGE

od Matjaž Rejc 6.NoveMb. 2018
Spoštovani!

Na osnovi JAVNEGA POZIVA 51FS-PO18 objavljenega na spletni strani

http://2702.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=0&mailid=65&subid=248>

lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge pridobimo

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe so del ukrepa E.

 

Nova naložba je naložba v ukrep, ki se začne izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu.

 

Finančno spodbudo lahko EKO SKLAD dodeli v obliki:

nepovratnih sredstev in znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV  
kredita s subvencionirano obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 0 %) in znaša do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR.

 

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo,

kot je določeno v Prilogi javnega poziva.

IZVLEČEK PRILOGE JAVNEGA POZIVA

Če je izbrana naprava navedena na katerem izmed informativnih seznamov ustreznih naprav in opreme za ta javni poziv, ki jih Eko sklad objavlja na svoji spletni strani www.ekosklad.si, za to napravo ali opremo k vlogi ni potrebno prilagati dodatnih dokazil, ki bi izkazovala njeno skladnost z določili javnega poziva.

LISTA USTREZNIH TOPLOTNIH ČRPALK MITUSBISHI ELECTRIC

Predlagamo, da podrobno preverite vsebino javnega poziva in se prepričajte ali ste upravičeni do finančne pomoči.

 

ZA DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA RAZPOLAGO

 

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.OGLED PODJETJA KIOTOSOLAR

od Matjaž Rejc 25.Sept 2018
Spoštovani!

Spoštovani,
Podjetje Fonex Laharnar d,.o.o. v sodelovanju z Moja Elektrarna organizirata brezplačen ogled podjetja Kiotosolar v bližini Celovca, ki spada med  najsodobnejše  tovarne v Evropi za proizvodnjo sončnih celic za pridobivanje  električne energije.
Ekskurzija je brezplačna in  se bo odvijala v petek, 19. 10. 2018 z odhodom kombija ob 7 uri izpred poslovalnice Elektrocenter Laharnar v Tolminu.  Poleg ogleda proizvodnje smo rezervirali tudi termin za razgovor s svetovalcem.  Prijavite se lahko do srede 10.10.2018 osebno v naši poslovalnici v Tolminu ali elektronski naslov toplotne@fonex.si oziroma  na številko gsm-a 041-400 378.

Število mest je omejeno prednost imajo naše stranke, ki že imajo toplotno črpalko oziroma stranke, ki izkažejo resen interes za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo.

Program ekskurzije na sedežu podjetja Kiotosolar v kraju St. Veit bo potekala po naslednjem programu:
10:00 – 10:30 Uvodni pozdrav KIOTO SOLAR & MOJA ELEKTRARNA
10:30 – 11:00 Zakaj je investicija v samooskrbo s sončno elektrarno smiselna
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:00 Predstavitev solarnih rešitev/solarni nadstrešek
12:15 – 13:00 Odmor z zakusko (individulani posvet z našimi svetovalci)
13:00 – 14:30 Ogled proizvodnje sončnih panelov in testne vožnje električnih avtomobilov
14:30 – 15:00 Skupinska fotografija
15:00 Povratek domov

Na voljo imamo tudi pet ekskluzivnih terminov za osebno srečanje z našim svetovalcem. Vsi, ki ste še v fazi odločitve in bi želeli osebni posvet,  prosim javite, da Vam rezerviramo termin.

Zaradi boljše organizacije samega prevoza in ogleda tovarne ter omejenih prostih mest prosimo, da se prijavijo res samo tisti, kateri izkažejo resen interes za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo. Odjava od ogleda je možna do 15.10.2018, v nasprotnem primeru, da se stranka prijavi in ne gre na ogled, vam bomo zaračunali 40€.

 

Vse interesente za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo pa prosimo, da izpoljnjejo VPRAŠALNIK na spodnji povezavi:

>> VPRAŠALNIK<<

 

kioto

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.KONEC MARCA - ZAČETEK APRILA SO PREDVIDENE PODRAŽITVE TOPLOTNIH ČRPALK

od Matjaž Rejc 6.Mar 2018
Spoštovani!

Pripravili smo vam dve zelooo aktualni obvestili za vse tiste, ki nameravate v kratkem izvesti investicijo v toplotno črpalko.

1. PODRAŽITEV TOPLOTNIH ČRPALK
Prejšnji teden smo bili z našimi monterji na strokovnem izobraževanju na podjetju Kronoterm kjer so nas opozorili, da bodo vsi proizvajalci v kratkem popravili svoje cenike
in podražili naprave. Kaj je vzrok podražitve ????
a) Slovenija je podpisnica Kjotskega protokola kateri zavezuje za 30% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Toplotne črpalke vsebujejo od 5 do 11 kg freona R-410 ki tudi spada
med pline, ki vplivajo na ozonski plašč. https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_plin
Plin R-410 se je zaradi okoljskih taks v letu 2018 podražal iz 22 € na 78 € ( brez ddv-ja). Se pravi, da se toplotna črpalka z 5 kg plina samo zaradi tega podraži za 280 € oziroma
naprava z 11 kg plina za 616 €.
b) Na svetovnem trgu se je povišala cena bakra in ker je glavni sestavni del naših naprav lahko pričakujemo določeno povišanje cene tudi na tej osnovi.
Mitsubishi Electric in Daikin običajno spreminjata cenik dvakrat letno. Prva sprememba cenika je bila v vseh preteklih letih v prvih dneh aprila. Kronoterm naj bi izdal nov cenik predvidoma konec
meseca marca. S tega vidika predlagam strankam, ki resno razmišljajo o montaži toplotne črpalke, da se jo nabavi pred predvideno podražitvijo. Z naše strani bomo vsekakor pospešeno
delali na montažah in si bomo prizadevali, da vsa dosedanja naročila realiziramo do konca aprila 2018. ( v tem trenutku nam zelo nagaja vreme in nizke temperature)
Strankam katerim smo že izdali predračun in napravili prijavo na Eko sklad svetujem, da se plača predvideni avans ter s tem TČ naroči in z naše strani odpremi. Strankam, ki so v postopku
pridobitve kredita EKO sklada pa svetujem, da po možnosti postopek pospešijo, da se zadeva zaključi še po sedanjem veljavnem ceniku.


Prosim, da upoštevate !!! Veljavnost naših že poslanih ponudb preneha z dnem spremembe cenika in se s tem datumom ponujene komponente sistema obračunajo po novem-veljavnem ceniku.
Takoj po vašem plačilu avansa ali nakazilu kredita s strani banke bomo našemu dobavitelju opremo naročili saj je to edini način, da tudi mi blago dobimo po ceniku, ki je veljaven z dnem
našega naročila.

2. CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Pri ogrevanju s toplotno črpalko je zelo pomembno po kakšni ceni kupujemo električno energijo in kako imamo urejen sistem tarifiranja. Običajno je pri ogrevanju s toplotno črpalko najbolj primerna enotna tarifa. V priponki objavljam moj račun za februar 2018 in predlagam, da preden montirate TČ tudi na vaši strani izberete najugodnejšega dobavitelja. Našim strankam bomo že ob ogledu objekta in pripravi dokumentacije za Eko sklad tudi pogledali dosedanji račun in predlagali vključitev v akcijske pakete dosedanjega dobavitelja ali pa celo njegovo zamenjavo.
Iz dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da velika večina naših novih strank preplačuje elektriko za deset nekateri pa tudi za trideset in več procentov. Če ste že menjali dobavitelja ali se vključili v katero izmed njihovih akcij pa bodite zelo pozorni na iztek pogodbe saj svojih strank večina dobaviteljev ne obvešča in jih enostavno prestavi na svoj redni cenik.

Toplotna črpalka

 

 

 

 

 

 


Za dodatna vprašanja in pojasnila me prosim kontaktirajte na elektronski naslov darko@fonex.si

Za več informacij se obrnite v naši poslovalnici, Pod klancem 1 v Tolminu, oziroma na telefonski številki: 041 400 378 (Darko)

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.KAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO PRI IZBIRI TOPLOTNE ČRPALKE ZA RADIATORSKO OGREVANJE

od Matjaž Rejc 1. Feb. 2018
Spoštovani!

Pripravili smo članek o radiatorskem ogrevanju, temperaturnih razlikah in delovanju toplotnih črpalk.

 

​Več pa na spodnjih povezavah:

ČLANEK -- KAJ JE NAJBOLJ POMEMBNO PRI IZBIRI TOPLOTNE CRPALKE ZA RADIATORSKO OGREVANJE -- ČLANEK

Za več informacij se obrnite v naši poslovalnici, Pod klancem 1 v Tolminu, oziroma na telefonski številki: 041 400 378 (Darko)

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.POVZETKI IZ JAVNEGA RAZPISA EKO sklada št: 54SUB-OB17 za sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk oziroma zamenjava starih kurilnih naprav.

od Matjaž Rejc 16. Okt. 2017
Spoštovani!

Pripravili smo povzetek iz javnega razpisa oziroma samo tistega dela, ki se nanaša na vgradnjo toplotnih črpalk. Pri prijavi na razpis EKO sklada je potrebno striktno upoštevati vsa določila v razpisu. Vsako odstopanje pomeni zavrnitev vloge oziroma stranka prejme poziv na dopolnitev.

Nudimo pomoč pri prijavi na razpis in zajema sledeče:

 • Ogled objekta in svetovanje
 • Določitev mesta za postavitev opreme ( notranja in zunanja enota, zalogovnik, bojler, obtočne črpalke, itd.)
 • Ddoločitev tipa in moči toplotne črpalke
 • Določitev regulacij sistema in ogrevalnih krogov
 • Popis del in materiala ter izdelava ponudbe
 • Izdelava ustreznih fotografij, ki so sestavni del prijave
 • Navodila in obrazci ter ostala dokumentacijo (soglasje lastnikov ali solastnikov objekta, gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o starosti objekta, itd.)

​Več pa na spodnjih povezavah:

POVZETKI IZ JAVNEGA RAZPISA EKO sklada št: 54SUB-OB17 za sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk oziroma zamenjava starih kurilnih naprav.

VLOGA - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

VLOGA občana/ke na poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Za več informacij se obrnite v naši poslovalnici, Pod klancem 1 v Tolminu, oziroma na telefonski številki: 041 400 378 (Darko)

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.PROMOCIJSKA AKCIJA TIHA VLADARICA ZIME

od Matjaž Rejc 11. Sep. 2017
Spoštovani!

Toplotna črpalka ​Obveščamo Vas, da v času od 12. 9. 2017 do 30. 9. 2017 poteka promocijska akcija TIHA VLADARICA ZIME. Ob naročilu/nakupu sistema s toplotno črpalko zrak-voda in klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC model MSZ-WN25VA/MUZ-WN25VA, Vam vrednost klimatske naprave odbijemo v obliki bonusa.

Vse ostale interesenti, ki se odločate za nakup toplotne črpalke pa naprošam, da se mi javite v vezi ogleda objekta, svetovanja, popis del in materijala s končno ponudbo in pripravo dokumentacije za EKO sklad.

V priponki vam pošiljam tudi akcijski letak Kronoterm v okviru sejma MOS 2017 v Celju. Paketne ponudbe v tem letaku so 15% cenejše od rednih cen.

​Prodajni pogoji so dosegljivi tu s klikom.

POGOJI PRODAJNE AKCIJE

Za več informacij se obrnite v naši poslovalnici, Pod klancem 1 v Tolminu, oziroma na telefonski številki: 041 400 378 (Darko)

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.Mesec promocije toplotnih črpalk - POVEJ NAPREJ

od Matjaž Rejc 9. Mar., 2017
Spoštovani!

Toplotna črpalka Če v obdobju od 7. marca 2017 do 7. aprila 2017, pri naših pooblaščenih partnerjih/monterjih naročite in do 25. 5. 2017 kupite ogrevalno toplotno črpalko in klimatsko napravo MITSUBISHI ELECTRIC hkrati, ob nakupu z vgradnjo v stanovanjski objekt prejmete bonus v vrednosti klimatske naprave MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA. Vrednost bonusa znaša 597,00 € brez DDV (cena klimatske naprave ​MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA brez DDV po veljavnem ceniku Vitanest d.o.o.). Vrednost vgradnje klimatske naprave Vam bo monter zaračunal v skladu z njegovim cenikom oz. ponudbo. Ob navedenih promocijskih pogojih prihranite 653,72 € (klimatska naprava bi Vas sicer ob predpostavki vgradnje stala 653,72 € z 9,5% DDV + vrednost vgradnje). ​Akcija je namenjena le fizičnim osebam in velja le za blago z garancijskim listom VITANEST d.o.o.,


POGOJI PRODAJNE AKCIJE

CENIK toplotne črpalke

CENIK klimatske naprave

Za več informacij se obrnite v naši poslovalnici, Pod klancem 1 v Tolminu, oziroma na telefonski številki: 041 400 378 (Darko)

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.Financiranje naložbe - nabave

od Darko Laharnar 19. dec., 2016

NAKUP TOPLOTNE ČRPALKE do 120 mesečnih obrokov

V letošnjem letu smo imeli dve stranki, ki sta mi že ob ogledu objekta in okvirni ponudbi priznali, da investicije v višini okrog 7.200 € ne uspeta financirati in bi še naprej ostala na obstoječem sistemu ogrevanja. Ena izmed strank je uporabljala za ogrevanje nafto druga stranka pa plin. Obema je bil skupni letni strošek ogrevanja v višini okrog 1.800 €. Z naše strani smo jima predlagali financiranje z Eko kreditom na 120 mesečnih obrokov in eni montirali 10 Kw napravo Ecodan Mitsubishi Electric, drugi pa invertersko napravo Kronoterm. Obe stranki sta neizmerno zadovoljni in zato sem se odločil, da napišem ta članek s katerim bi delili to uporabniško izkušnjo tudi z ostalimi našimi že obstoječimi in novimi strankami.

Kot osnovo vzamem investicijo 7.200 € za katero znaša subvencija Eko sklada 1.000 € . Torej je potrebno financiranje še v višini 6.200 €.
Grem na sledečo spletno povezavo Eko sklada https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99 in izračunam mesečno anuiteto za znesek 6.200,00 € z dobo odplačevanja 120 mesecev in dobim sledeče: ( pripenjam izračun na dan 16.12.2016)
Informativna mesečna anuiteta znaša 55,13 EUR, za obrestno mero 1,300 % letno (EURIBOR + 1,300 %), z veljavno obrestno mero za mesec november, ki znaša 0,000 % (3M Euribor), ob zaprošenem znesku kredita 6.200,00 EUR in odplačilni dobi 120 mesecev.

TOREJ...NA KATERI OSNOVI TEMELJI NAŠA KALKULACIJA :

 • letno odplačamo kredita v višini 55,13 € x 12 mesecev = 661,56 €

 • predviden letni strošek elektrike za ogrevanje in

 • pripravo sanitarne vode ( 4 člani družine) 650,00 €

 • LETNI PRIHRANEK 1.800 € - 661,56 -650,00 ZNAŠA:488,00 €


Kredit s strani Eko sklada je najugodnejši način za dolgoročno kreditiranje naložbe in pomeni vsakoletni prihranek pri stroških ogrevanja in pripravi sanitarne vode. Na trgu se pojavljajo razna podjetja, ki na komercialni podlagi ponujajo financiranje ali celo najem toplotne črpalke. Za razliko od Eko sklada, kjer se na nivoju države zbira namenski denar za vlaganja v obnovljive vire energije druga podjetja v kreditiranju naložbe kalkulirajo tudi svoj profit, ki ga ustvarijo s financiranjem naložbe ali oddajo opreme v najem.

Za več informacij in pomoč pri pripravi dokumentacije smo našim strankam vedno na voljo na telefonski številki 041400378. Če vas tovrstno financiranje zanima vas bomo podrobneje seznanili tudi ob ogledu objekta in svetovanju.
 

DNEVI ODPRTIH VRAT PODJETJA FONEX LAHARNAR

od Matjaž Rejc 30. nov., 2016
Spoštovani!

Toplotna črpalkaELEKTROCENTER LAHARNAR v okviru dneva odprtih vrat in sodelovanju s podjetjem Termotehnika Kronovšek ter zastopnikom za blagovni znamki Mitsubishi Electric in Daikin organizira predavanje z naslovom: Toplotne črpalke kot najcenejši vir ogrevanja.

Predavanje bo v četrtek prvega decembra v naših poslovnih prostorih Pod klancem 1 v Tolminu s pričetkom ob 10 uri dopoldne in ponovitvijo popoldne s pričetkom ob 17 uri.


Program predavanj:

- Ogled osem minutnega predstavitvenega filma

- Predstavitev načina delovanja toplotnih črpalk

- Tipi toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

- Pregled dobrih praks - predstavitev pogojev za pridobitev subvencije Eko sklada

- Predstavitev financiranja naložbe z možnostjo odplačila do 120 mesečnih obrokov

- Izbira najugodnejšega dobavitelja električne energije in pasti na katere moramo biti pozorni ko se vključujemo v akcije dobaviteljev

- Odgovori na vprašanja udeležencev - predstavitev razstavljene toplotne črpalke in hidro modula

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.Podaljšanje trajanja prodajne akcije EDINSTVENA PRILOŽNOST

od Darko Laharnar 18. okt., 2016
Spoštovani!

Z veseljem vas obveščam, da sta do konca meseca oktobra podaljšani akciji EDINSTVENA PRILOŽNOST ( Mitsubishi Electric- dobite brezplačno klimatsko napravo v vrednosti 525,00 € -brez ddv-ja)  in akcija ogrevalnih toplotnih črpalk Kronoterm, kjer je na napravo ponujen 15% popust + popust na montažo. Odvisno od izbrane naprave se skupni popust giblje od 1.000-1.600 €

V primeru, da me boste kontaktirali preko elektronske pošte se vam že vnaprej opravičujem, ker vam verjetno ne bom mogel odgovoriti še istega dne. Imamo kar precej naročenih montaž in smo celotna ekipa praktično cel dan odsotni.

Želim vam lep, prijeten in uspešen dan!

Fonex Laharnar d.o.o.

Darko Laharnar- prokurist in solastnik podjetja gsm: 041 400 378

VELIKA NAGRADNA IGRA ZA VSE KUPCE TOPLOTNIH ČRPALK KRONOTERM

od Matjaž Rejc 1. okt., 2016

Toplotna črpalkaPričeli smo z veliko jesensko akcijo ogrevalnih toplotnih črpalk tipa WPLV zrak/voda. Sestavili smo pakete dveh različnih zunanjih enot in dveh notranjih enot. Paket vsebuje tudi betonski podstavek, montažo, hladilniško povezavo in zagon. Za pravilno izbiro paketa priporočamo brezplačen ogled našega strokovnjaka na objektu.

Izbira paketov je zelo zanimiva, saj se lahko približamo tako manjšim objektom, kakor tudi večjim s talnim ogrevanjem. Toplotne črpalke WPLV so idealne za novogradnje s talnim ogrevanjen, v kolikor pa so pravilno dimenzionirani radiatorji v objektu, pa sta modela ustrezna tudi za radiatorsko ogrevanje.- Cenik akcije Kronoterm

- Letak Kronoterm

Katalog September

od Darko Laharnar 13. sept., 2016

Izšel je nov katalog za mesec september. Dobite ga TUKAJ .
Vse ostale naše kataloge in cenike na pod rubriko katalogi in ceniki .

Obročno plačevanje blaga in storitev v 2-12 obrokov

od Darko Laharnar 9. sept., 2016

Spoštovani kupec!

Nakupovanje na obroke ni bilo še nikoli tako enostaven kot je to sedaj. Ponujamo vam storitev s katero se že v času nakupa odločite na koliko obrokov boste izdelek ali storitev odplačali. Za obročno odplačevanje potrebujete samo bančno kartico, storitev pa se opravi z varnostnim SMS sporočilom.

Obročno plačevanje

- Plačilo na obroke je mogoče za nakupe, višje od 50 EUR.
- Kupuje se lahko na 2 do 12 obrokov.
- Strošek posameznega obroka je le 1,40 EUR, dodatnih stroškov obročnega plačevanja ni.
- Kupuje se lahko v okviru mesečnega limita in dnevnih limitov, najvišji znesek nakupa pa je omejen na 5.000 EUR.
- Plačuje se lahko povsod. Tudi preko spleta.

Postopek ob nakupu

- Nakup, ki ga stranka želi poravnati v več obrokih, opravi kot vsak drug nakup s plačilno kartico.
- Po opravljenem nakupu prejme SMS sporočilo, na katerega mora v roku 60 minut odgovoriti z informacijo o želenem številu obrokov.
- Če na sporočilo ne odgovori, poravna nakup v celoti v enem obroku, kot da gre za običajen nakup.
- Postopek je zaključen, ko prejme povratno SMS sporočilo o potrditvi nakupa.

Pogoji veljajo za našo poslovno banko NKBM katera nam je tudi ponudila storitev plačila na obroke z varnostnim SMS sporočilom. Podjetje Fonex Laharnar d.o.o. nima vpliva na pogoje in so le ti 100% vezani na pogoje, ki jih določi banka.

Edinstvena priložnost

od Darko Laharnar 2. sept., 2016

Spoštovani!

Skupaj z našim dobaviteljem naprav Mitsubishi Electric smo za vse kupce toplotnih črpalk omenjenega proizvajalca pripravili posebno promocijsko akcijo, ki smo jo poimenovali EDINSTVENA PRILOŽNOST. Akcija traja od 13-30 septembra 2016.
V sklopu trajanja prodajne akcije, fizična oseba, ki kupi TČ (komplet zun. in not, enota MITSUBISHI ELECTRIC) in hkrati klimo MITSUBISHI ELECTRIC, prejme vrednostni akcijski bonus v vrednosti klime HJ25VA. Vrednostni akcijski bonus se na računu fizični osebi odbije kot popust v vrednosti 525,00 € brez DDV.
Osnovni moto akcije je torej, da stranka ob nakupu toplotne črpalke prejme brezplačno še klimatsko napravo.
Razpis EKO sklada je tudi še odprt in poleg pridobljenih sredstev 1000 € na razpisu je ta akcija še dodatni prispevek k znižanju investicije in povečanje udobja bivanja v bivalnih prostorih.


Ob tej priliki vas tudi obveščamo, da je pogoj za pridobitev subvencije EKO sklada vpis podjetja na seznam izvajalcev pri Agenciji republike Slovenije za okolje in prostor. Pogoj za vpis je ustrezna licenca oziroma spričevalo za namestitev in servisiranje hladilnih sistemov in rokovanje z toplogrednimi F plini oziroma freoni. Kot lahko vidite v priponki je naše podjetje Fonex Laharnar d.o.o. vpisano pod zaporedno številko 163.

Za dodatna pojasnila me lahko pokličete na gsm 041400378.