Eko sklad subvencija

Subvencije za toplotne črpalke - EKO sklad

Svetovanje in priprava dokumentacije za črpanje sredstev iz Ekološkega sklada

Z investitorjem prav tako sodelujemo pri pripravi dokumentacije za pridobitev ekološke subvencije ali kredita.

Razpis Ekološkega  Sklada Republike Slovenije 74SUB-OB19 omogoča nepovratne spodbude- subvencije za občane za naložbe v solarne ogrevalne sisteme, vgradnjo toplotnih črpalk, prezračevanje, sisteme na lesno biomaso, preberi več v javnem razpisu EKO sklada... Razpis 99SUB-OB22je ponovno na razpolago.

Za vse naštete naložbe ponujamo ustrezne rešitve, ki zadostijo oz. presegajo merila, ki jih  je zastavil Ekosklad v svojem razpisu. Pokličite nas za brezplačno pripravo ponudbe in ustrezne dokumentacije.

Priprava dokumentacije za EKO sklad ( nepovratna finančna sredstva ali prijava na razpis za kreditiranje naložbe) pa zahteva določeno našo odgovornost, zbiranje ustrezne dokumentacije, pregled podatkov v zemljiški knjigi ali geodetski upravi, izdelavo fotografij objekta, itd. zato ta del opredeljujemo kot storitev.

Lahko se pohvalimo, da so pridobile nepovratna sredstva prav vse stranke katerim smo pripravili razpisno dokumentacijo. V kolikor menimo, da stranka ni upravičena navedemo razloge in je nato odločitev stranke ali se na razpis kljub temu prijavi. Zelo dobro sodelujemo s svetovalci na EKO skladu in zato sporne stvari razčistimo že v fazi prijave na razpis.

Za naše stranke je tudi ta storitev brezplačna.

Gre za upravni postopek in se je potrebno zelo natančno držati določil razpisa (izbiro opreme iz seznama EKO sklada, izbira ustreznega izvajalca s certifikatom v vezi freonov, posredovati točne podatke o objektu, lastništvu, priložiti vse obvezne priloge, izjave solastnikov objekta, itd.) sicer stranka najprej prejme poziv k dopolnitvi nato pa se vloga zavrne.

Če se odločite za nakup toplotne črpalke pri nas (izvedeli boste tudi kakšna je cena toplotne črpalke), vam pomagamo pri pridobitvi nepovratnih sredstev. Zahteve, ki jih navaja Eko sklad, so dostopne s klikom na sledečo povezavo: Eko sklad
(3 ocene)