Pogoji poslovanja

Neprevzem blaga

V kolikor kupec blaga ne prevzame ali zavrne prevzem blaga, se šteje, da je odstopil od naročila. Fonex Laharnar d.o.o. vam v 14 dneh od odstopa vrne znesek plačila blaga na enak način, kot je bilo izvršeno plačilo. 

Od naročila lahko odstopite tudi, če blaga še niste prejeli

Od naročila lahko tudi odstopite kadar koli po njegovi izvedbi, do poteka predhodno navedenega časa.

V primeru odstopa od naročila vam vrnemo znesek plačila nemudoma, vendar najkasneje 14 dni od dne, ko prejmemo obvestilo o odstopu. Znesek plačila vam vrnemo na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo.

  

Odstop od pogodbe

Od pogodbe lahko brez navedbe kakršnega koli razloga odstopite 14 dni po dnevu, ko blago prevzamete. Kot prevzem blaga se šteje:

  • Blago prevzamete sami
  • Blago prevzame tretja oseba, ki jo imenujete za prevzem
  • V primeru, ko naročite več izdelkov z istim naročilom, prevzamete zadnjega izmed naročenih izdelkov tega naročila. Blago lahko prevzamete sami ali tretja oseba, ki jo imenujete za prevzem.

Zahtevo za odstop od pogodbe morate podati  v pisni obliki na enega izmed sledečih načinov:

  • Pismo, poslano po pošti
  • Elektronska pošta

Prosimo vas, da v sporočilu navedete vaše ime, priimek, naslov, ter številko naročila ali blago, ki ste ga naročili, kar nam omogoča identifikacijo naročila, ter način plačila.
 
E-pošta:   info@fonex.si
Naslov: Fonex Laharnar d.o.o., Pod klancem 1, 5220Tolmin

Blago morate vrniti nemudoma ko podate obvestilo o odstopu od pogodbe ali najkasneje 14 dni po dnevu, ko ste obvestilo podali na sedež podjetja Fonex Laharnar d.o.o.

Stroške vračila blaga krijete sami.
Blago morate vrniti v enakem stanju, kot ste ga prejeli. Prejete izdelke lahko pred odstopom od pogodbe uporabite le toliko, kolikor je nujno potrebno za preizkus narave, lastnosti in delovanja blaga Za zmanjšanje vrednosti blaga, kolikor presega nujno potrebno uporabo za preizkus, odgovarjate.

Kupec, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe v primerih nakupa zapečatenega blaga (npr. živilskih izdelkov), ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov.

  

Garancija

Ob nakupu izdelka z garancijo prejmete garancijski list, ki vsebuje natančne podatke o garanciji za izdelek.
Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V takem slučaju priporočamo, da nas kupec kontaktira.
Garancijo lahko uveljavljate, če blago nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu. Garancijo lahko uveljavljate pod pogoji, navedenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.

  

Stvarna napaka

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna: 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabi se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka. Za prijavo stvarne napake lahko izpolnite obrazec TUKAJ.

Stvarno napako lahko kupec prijavi preko elektronskega sporočila na info@fonex.si, ter priloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja izdelka po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. V primeru bele tehnike se stvarna napka ugotavlja na naslovu artikla, oziroma izdelka z napako. Ponudnik pisno odgovori potrošniku o reševanju zahteve  v roku 8 dni od prejema izdelka v poslovalnico.

  

Odveza odgovornosti

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.

V nobenem primeru Fonex Laharnar d.o.o.  ne odgovarja za kakršno koli škodo,  posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:

  • s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
  • Prav tako Fonex Laharnar ne jamči in ne odgovarja za točnost, popolnost, ažurnost ali zanesljivost katerekoli vsebine ali podatkov (informacij).

Upravljavec spletnega centra, podjetje FONEX Laharnar d.o.o. stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na spletni strani www.fonex.si

Kljub temu pa lahko napako povzroči zmanjšana stopnja delovanja, človeški faktor pri vnosu, prenosu ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov in se pojavi, prikaže na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@fonex.si ali pa na telefon 070260261.

  

Omejitev odgovornosti

Fonex Laharnar d.o.o.. ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse bistvene zmote, zmota se lahko kaže tudi v očitni napaki v ceni. V primeru odstopa od pogodbe je dolžan vrniti celotno že plačano kupnino kupcu.

  

Pritožbe in spori

Podjetje Fonex Laharnar d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V kolikor z izvedbo naročila ali storitev niste bili zadovoljni, bomo radi sprejeli vašo pritožbo in se prizadevali po svojih najboljših močeh pritožbo uspešno ugodit. Za lažje interpretacijo objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma vam je na voljo tukaj:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Za spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom preko portala www.fonex.si se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.