Pomoč pri nakupu

Za vas smo vedno na voljo

Subvencije za toplotne črpalke Eko Sklad podeli za investicije, kjer gre za uporabo obnovljivih virov energije. To je na primer sistem ogrevanja s toplotno črpalko, ki je okolju prijazen. Sredstva Eko sklada so namenjena investitorjem, ki z namestitvijo toplotne črpalke prispevajo k varovanju okolja. Prav tako pa s to investicijo tudi zmanjšajo svoje stroške ogrevanja. Višina subvencije se razlikuje od izvedbe samega projekta, na primer ali gre za novogradnjo, adaptacijo ob odstranitvi kurilne naprave ali adaptacijo ob odstranitvi kurilne naprave na degradiranem območju. Investitorji okvirno dobijo povrnjenih od 1.000 € – 5.000 €.

Dobro se pozanimajte pred začetkom izvedbenih del, ali vaša naložba ustreza kriterijem za subvencijo Eko Sklada. Ne pozabite pa tudi preveriti, kdaj je rok za oddajo vloge – običajno je pred začetkom izvedbe del.

Toplotne črpalke v osnovi ločimo na podlagi vira energije. To pomeni, da je toplotna črpalka lahko sistem voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda. Nekateri posebej imenujejo še črpalko za sanitarno vodo. Glede na vrsto ogreval in moč delovanja toplotne črpalke pa ločimo nizkotemperaturne in visokotemperaturne toplotne črpalke. Preden se odločite za montažo, se posvetujte s ponudnikom o konkretni črpalki in preučite njene prednosti ter slabosti.

Seveda, hlajenje s toplotno črpalko je sodobni način ohlajevanja prostorov. Vsi poznamo klimatske naprave, ki ohladijo zrak in ga s pihanjem dovajajo nazaj v prostor. To je za nekatere osebe bolj optimalno kot za druge. Vse bolj se uveljavlja sistem hlajenja s toplotno črpalko, ki lahko deluje aktivno ali pasivno. Sistem aktivnega hlajenja vključuje delovanje kompresorja črpalke, vključujejo ga toplotne črpalke zrak-voda. Pasivni način, ta je predvsem razvit pri črpalkah voda-voda in zemlja-voda, pa primarne črpalke. Prostori se lahko ohlajajo s pomočjo konvekcije, ali pa hlad prehaja skozi stene in tla. Zagotovite si optimalne bivalne temperature s toplotno črpalko tudi v poletnih mesecih.

Toplotna črpalka običajno doseže življenjsko dobo vsaj 15 let. Ob pravilnem vzdrževanju in spremljanju delovanja pa lahko tudi več, celo do 20 ali 25 let. Veliko vlogo pri tem igra tudi sama izvedba montažnih del in izbira izvajalca. Pa tudi lokacija namestitve je pomembna. Na območjih, kjer je pogost izpad električne energije, je delovanje toplotne črpalke namreč lahko ogroženo in oslabljeno, kar posledično vodi do krajše življenjske dobe.

Ne glede na to, katero vrsto toplotne črpalke izberete, boste na začetku imeli nekaj stroškov s celotno montažo. A ti se vam bodo kaj kmalu povrnili, saj boste s toplotno črpalko prihranili pri stroških ogrevanja. Ogrevanje s toplotno črpalko je okvirno kar pol cenejše, kot če bi se na primer ogrevali s kurilnim oljem.

COP dobesedno pomeni Coefficient of Performance (koeficient učinkovitosti), pri nas pa ga prevedemo kot grelno število. Številka COP nam torej pove, kako učinkovita je toplotna črpalka. Višji kot je COP, bolj je učinkovita (in draga) toplotna črpalka. COP je v bistvu razmerje med pridelano toplotno energijo in porabljeno električno energijo. COP 5,0 torej pomeni, da lahko s takšno toplotno črpalko iz 1 kWh elektrike pridobite 5 kW toplotne energije.

Povprečne vrednosti COP:

  • Toplotna črpalka ZRAK – voda >> COP≈3,5
  • Toplotna črpalka ZEMLJA – voda >> COP≈4,5
  • Toplotna črpalka VODA – voda >> COP≈5

Vsaka tehnološka naprava potrebuje za brezhibno, popolno in učinkovito delovanje redno vzdrževanje. V primeru toplotnih črpalk je dovolj zgolj letni servisni pregled. Enkrat letno je priporočljivo izvesti preventivni servisni pregled toplotne črpalke, pri katerem naši usposobljeni serviserji napravo pregledajo, preverijo napeljavo ter jo očistijo.

Toplotna črpalka deluje skoraj 24 ur dnevno, vse dni v letu. To pomeni, da je precej obremenjena. V času, ko ne ogreva oz. hladi prostorov, je vseeno vključena, četudi v tistem času miruje. V celotni življenjski dobi je tako izpostavljena obrabi sistemov in povezav. V kolikor teh ne pregledujemo redno, lahko morebitne obrabe vplivajo na učinkovitost naprave, obenem se povečajo tudi možnosti različnih večjih okvar.

Pri ogrevanju s toplotno črpalko v kurilnici ni potrebnih veliko posegov, možna je tudi vezava na obstoječi sistem. Na toplotno črpalko se lahko priključi drug ogrevalni vir (kotel na drva, olje, plin), enako kot na klasični bojler.

Pametna uporaba toplotne črpalke pomeni, da je toplotna črpalka ves čas vklopljena, temperatura za dan in noč pa nastavljanja optimalno. Pri tem naj razlika med dnevno in nočno temperaturo ne bo prevelika. Če se toplotno črpalko vklaplja in izklaplja, se za to potrebuje več elektrike, po nepotrebnem pa se obremenjuje tudi napravo. Še dodaten namig: nastavite ogrevanje po vremensko vodeni krivulji namesto ogrevanja po konstantni ogrevalni krivulji, da se bo vaša toplotna črpalka ravnala po vremenu in bo v toplih dneh porabila manj energije.

Z mislijo na optimalno porabo energije in zdravju prijazno okolje, vam pomagamo izbrati pravilno velikost klimatske naprave tako, da ustreza prostoru. Sodobne klimatske naprave imajo vgrajen ionizator, ki zagotavlja še bolj kakovosten zrak.

Moč klimatske naprave je v prvi meri odvisna od same velikosti prostora (m3), ter količino steklenih površin. Pomembna je še sama izolacija bivalnih prostorov, in koliko ljudi se bo zadrževalo v teh prostorih. Pri nas vam svetovalec brezplačno opravi ogled in predlaga samo moč klimatske naprave.

Klimatsko napravo izberemo glede na obliko prostorov, možnosti namestitve, razporeditev opreme v prostorih in glede na to, kje se ljudje v prostorih največ zadržujejo.

Stenske klimatske naprave so primerne za skoraj vsak prostor. Tok zraka usmerjen v ožjem pasu, ki naj ne bi bil usmerjen neposredno v ljudi. V kolikor želimo imeti poleg klimatiziranega tudi zelo čist zrak, ki bo vseboval tudi zadosti negativnih ionov, potem izberemo klimatsko napravo z vgrajenim ionizatorjem in aktivnim elektrostatičnim filtrom.

Če želimo, da bi bil tok zraka bolj usmerjen proti stropu, potem izberemo talno klimatsko napravo, ki se namesti na steno na podobni višini kot radiator. Takšna namestitev je primerna tudi v podstrešnih sobah, kjer je nizka stena, (npr.1,2m).

Če je strop v prostoru spuščen vsaj 30 cm, višina prostora pa ni nižja od 2,5 m, potem je idealna rešitev kasetna klimatska naprava. Ta je v celoti vgrajena v spuščen strop, na stropu pa je vidna samo maska z rešetko vstopnega zraka in štiristranski izpih klimatiziranega zraka.

Vsaka od navedenih naprav ima obvezno tudi zunanjo enoto, preko katere se toplota iz prostora odvaja v okolico (ali obratno pri ogrevanju).

Redno vzdrževane naprave delujejo bolje, imajo večji izkoristek, daljšo življenjsko dobo in s tem nižje stroške obratovanja. Klimatske naprave hladijo ali ogrevajo prostor s pomočjo hladilnega sredstva. Količino plina je potrebno preveriti  vsako leto in po potrebi tudi dodati. Notranjo enoto je potrebno temeljito očistiti(odstranjevanje nečistoč, bakterij, gliv, plesni).

Po končanju del in uspešni primopredaji naročnikom zagotavljamo: garancijo na izvedbo v časovnem roku ki je določen v pogodbi, garancijo na naprave (časovno določeno od strani dobaviteljev), ter redno vzdrževanje vseh vgrajenih sistemov s pomočjo našega hitrega, odzivnega in strokovnega servisa.

Preverite nastavitev na daljinskem upravljalniku in vklopite klimatsko napravo. Počakajte vsaj 5 minut (pri menjavi režima hlajenje / gretje se morajo tlaki izenačiti). Če je nastavitev pravilna, klima pa se ne odziva pokličite serviserja, ki bo ugotovil vzrok napake in jo odpravil.

Klimatska naprava odvzema zrak iz okolice (zunanja enota), s katerim hladi ob kompresiji segret utekočinjen hladilni plin, ta nato po ceveh potuje do uparjalnika (notranja enota), kjer ekspandira (preide v plinasto stanje), pri tem pa se mu temperatura močno zniža (odvisno od vrste hladilnega plina, tlaka...). Notranja enota klimatske naprave odvzema zrak iz prostora, ga ohladi, mu odvzame vlago in ga izpiha nazaj v prostor. Hladilni plin ponovno potuje v kompresor, ki je skrit v zunanjem delu klime in cikel se neprestano ponavlja. Pri gretju prostora s klimatsko napravo se cikel obrne in notranja enota klime greje, zunanja pa 'hladi'. Klimatska naprava je pravzaprav toplotna črpalka. Poleti odvzema toploto prostoru (notranjosti) in jo oddaja okolici - torej segreva zunanji zrak. Pozimi pa ta klimatska naprava lahko odvzema toploto okolici pri nižji temperaturi (hladen zrak pri najnižji temperaturi npr. do -15°C) in jo črpa ter oddaja v prostor pri višji temperaturi. Pri tem se porabi samo električna energija za črpanje toplote, ne pa za segrevanje, kot je to na primer pri grelcih. Tako lahko dobimo tudi do 5 kW toplote, porabili pa smo samo 1 kW električne energije.