OBRAZEC ZA NAROČILO OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE

Želim sledeče:

V kakšen objekt planirate namestiti toplotno črpalko:

Kolikšna je površina ogrevanega prostora:  m2

Starost objekta:

Kako ocenjujeto termično izolacijo objekta:

Vpišite kateri del objekta pa vašem mnenju še rabi boljše izolativne lastnosti:

Kako imate do sedaj urejeno ogrevanje:

Koliko energenta ste porabili v pretekli kurilni sezoni :

Kurilno olje

litrov

Plin

m3

Trda goriva: drva,sekance, pelete:

m3

Elektrika:

kWH

Drugo: 

Če imate centralno kurjavo ali talno gretje je temperatura v dvižnem vodu v najbolj hladnem obdobju leta :

Ali poznate delovanje toplotnih črpalk in zakaj so najcenejši vir ogrevanja:

Električni priključek na objektu je:

Kakšen tip toplotne črpalke bi želeli vgraditi:

Kaj je smisel vašega povpraševanja:

Ali poleg ogrevanja objekta želite ogrevati tudi sanitarno vodo:

Koliko oseb bo uporabljalo sanitarno vodo:

Ali imate morda že izbranega proizvajalca toplotne črpalke:

Kaj pričakujete od vašega povpraševanja:

Ali potrebujete našo pomoč tudi pri:

Opombe:
</td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%"> <p align="left"> Vaše ime in priimek</p> </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <input class="GLF_wrongInput" name="ime" _cke_saved_name="ime" _cke_saved_name="ime" size="10" style="width:300px" tabindex="1" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" width="25%"> <p align="left"> Naslov:</p> </td> <td align="right" width="74%"> <p align="left"> <input class="GLF_wrongInput" name="naslov" _cke_saved_name="naslov" _cke_saved_name="naslov" size="10" style="width:300px" tabindex="2" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%"> <p align="left"> Pošta in poštna številka:</p> </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <input class="GLF_wrongInput" name="posta" _cke_saved_name="posta" _cke_saved_name="posta" size="10" style="width:300px" tabindex="3" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" width="25%"> <p align="left"> Telefon:</p> </td> <td align="right" width="74%"> <p align="left"> <input class="GLF_wrongInput" name="telefon" _cke_saved_name="telefon" _cke_saved_name="telefon" size="10" style="width:300px" tabindex="4" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%"> <p align="left"> E-mail:</p> </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <input name="email" _cke_saved_name="email" _cke_saved_name="email" size="30" style="width:300px" tabindex="6" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%"> <p align="left"> Želim, da mi pošiljate vaše aktualne ponudbe in obvestila:</p> </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <select name="D17" size="1"><option value="Nedoloceno"></option><option selected="selected" value="DA">DA</option><option value="NE">NE</option></select></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" width="25%"> <p align="left"> Varnostna koda:</p> </td> <td align="right" width="74%"> <p align="left"> <img src="/gallerycms/uploads/2015_06_09_15_29_56.png" _cke_saved_src="/gallerycms/uploads/2015_06_09_15_29_56.png" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%"> <p align="left"> Vpis varnostne kode:</p> </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <input class="GLF_wrongInput" name="koda" _cke_saved_name="koda" _cke_saved_name="koda" size="10" style="width:300px" tabindex="10" type="text" value="" /></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> <p align="left"> Moje povpraševanje je zaključeno - POŠLJI MOJE POVPRAŠEVANJE:</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="25%">  </td> <td align="right" bgcolor="#F5F5F5" width="74%"> <p align="left"> <button class="GoogleLikeForms GLF-green">Pošlji</button></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2"> <b>Izjavljamo, da upoštevamo zakon o varovanju osebnih podatkov in da bomo vaše podatke varovali in uporabljali skladno z njim, izključno v namene vašega povpraševanja.</b></td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#F5F5F5" colspan="2">  </td> </tr> </tbody> </table> </form></td> </tr> </tbody> </table> </form>