TOPLOTNE ČRPALKE

Toplotna črpalka - shemaSonce je neizmerljivi del energije, ki se nahaja v zraku, vodi in zemlji. Najsodobnejše tehnološko dovršene toplotne črpalke nam omogočajo, da s 30% porabljene električne energije pridobimo kar 70% energije iz naštetih virov.
Toplotne črpalke so zaradi njihove učinkovitosti in izredno nizke porabe vse bolj razširjena rešitev za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v našem domu ali poslovnem objektu.  Glede na vir, iz katerega toplotne črpalke črpajo energij, jih delimo na naslednje tipe:
 
 
 
ZRAK-ZRAK energijo vzamejo iz zraka in tudi segrevajo zrak. V to kategorijo spadajo vse klimatske naprave.
ZRAK-VODA energijo vzamejo iz zraka in segrevajo vodo. Ta segment je najhitreje razvijajoč tip toplotnih črpalk. Najnovejša tehnologija omogoča zelo visoke izkoristke in možnost delovanja in ogrevanja tudi do zunanjih temperatur -30 stopinj celzija. Toplotne črpalke zrak-voda so najbolj optimalna izbira glede na ceno in učinkovitost investicije. Med seboj se razlikujejo po temperaturnih stopnjah, do katerih segrevajo vodo v ogrevalnem sistemu.
 
NIZKO TEMPERATURNE segrevajo vodo do največ 40 stopinj in so uporabne za sisteme s talnim ogrevanjem in pripravo sanitarne vode.
 
SREDNJE TEMPERATURNE  segrevajo vodo do 55 stopinj in so uporabne  v dobro izoliranih objektih z radiatorskim ogrevanjem ali kombinaciji s talnim ogrevanjem. Te naprave služijo tudi za pripravo sanitarne vode.
 
VISOKO TEMPERATURNE segrevajo vodo do 60-65 stopinj dvokompresorske naprave pa tudi do 85 stopinj. Uporabljajo se v sistemih radiatorskega ogrevanja.
 
SANITARNE TOPLOTNE ČRPALKE so namenjene izključno pripravi sanitarne vode. Kot samostojne naprave so vse tipa zrak-voda. Med seboj se razlikujejo po številu in velikosti toplotnih izmenjevalcev (navadne ali v kombinaciji s solarnim izmenjevalcem), grelnem številu COP, tipu kompresorja  rotacijski ali batni.....naprave z boljšim izkoristkom so z rotacijskim kompresorjem), možnostjo vgradnje električnega grelca (serijsko vgrajen ali predpripravljena prirobnica), tipu kondenzatorja (plaščni ali potopni), možnosti antilegionelne zaščite ter elektronske ali klasične regulacije. 
 
Glede na način zajema zraka, iz katerega črpajo, energijo pa jih ločimo:
  • Agregat, v katerega na eni strani vstopa in na drugi strani izstopa zrak. Običajno je spodaj bojler in na vrhu agregat.
  • Z vodenim zrakom, kjer preko cevi, priključenih na agregat, dovajamo in odvajamo zrak. Običajno v sosednji prostor ali preko stene na zunanji del objekta. NT-nizkotemperaturne sanitarne toplotne črpalke delujejo pri dovedenem zraku do -15 stopinj celzija. V tem primeru je potrebno dobro izilirati cevi, ker se v nasprotnem pojavljajo kondenzi.
  • Z ločenim uparjalnikom sta agregat in uparjalnik ločena. Medsebojno se jih poveže s freonsko povezavo tako kot pri split sistemu klimatskih naprav. Ta dela mora izvesti strokovnjak za hladilno tehniko, saj je potrebno sistem predhodno vakumirati in kasneje dodati ustrezno količino plina-freona.  Zelo pogosto se uparjalnik montira v shrambi in zato odvečno energijo za hlajenje shrambe izkoristimo za ogrevanje sanitarne vode.
OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE VODA-VODA Izkoriščamo temperaturo podtalne vode.  Gre za enega najstarejših tipov toplotnih črpalk, katerih lastnost je konstantno delovanje skozi vse leto. Temperatura podtalnice se običajno zelo malo spreminja glede na letni čas in  se  giblje od +8 pa tudi do + 12 stopinj celzija.  Preden se odločimo za tovrsten tip toplotne črpalke, se je s pomočjo hidroloških kart ali s posvetovanjem z geologom dobro prepričati, da se na mestu vrtanja na primerni globini nahaja količinsko dovolj podtalne vode. Pri vrtanju se opravi dvižna in ponorna vrtina, kar pomeni, da se voda, ki jo ohladimo, vrača nazaj v podzemlje. Po končanem vrtanju običajno že vrtalci opravijo vodni preizkus in ugotovijo, ali je količine podtalne vode dovolj, da bi jo koristili za toplotno črpalko predvidene moči. Samo za primer.......če količino 3,5m3 vode v eni uri ohladimo za 3 stopinje celzije, s tem pridobimo 13 KW/h energije.  Pred postavitvijo toplotne črpalke voda-voda je potrebno pridobiti tudi vodno gospodarsko soglasje, kar je tudi pogoj za pridobitev subvencije Eko sklada. Ker gre za večjo investicijo, so višje tudi spodbude Eko sklada.
 
TOPLOTNA ČRPALKA Z ZEMELJSKIM KOLEKTORJEM  Na globini 1-1,5 m se vkopljejo PVC cevi skupne dolžine tudi do 1000 metrov oziroma glede na moč toplotne črpalke in tip zemljišča. Preko tako narejenega kolektorja se temperatura iz zemlje prenaša do toplotne črpalke in nato v ogrevalno omrežje. Gre za zelo stabilen način izkoriščanja podtalne energije skozi vse leto. Pogoj je, da velikost zemeljskega kolektorja ustreza moči toplotne črpalke, sicer se lahko zgodi, da pride do nasičenja in s tem zmanjšanje moči toplotne črpalke. Prav tako je potrebno zemeljski kolektor vkopati dovolj globoko, da ne pride do vpliva na vegetacijo.
 
TOPLOTNA ČRPALKA Z GEO SONDO Ta sistem se v zadnjem obdobju opušča predvsem zaradi velikih stroškov izdelave geo sonde. Gre namreč za vrtino globine preko 100 metrov, v katero se namestijo cevi in ustrezno sredstvo-tekočina, preko katere se energija prenaša iz globine do toplotne črpalke.
 
Varčnost je glavni razlog, da se odločimo za toplotno črpalko. Kot že sami veste, te velik del energije črpajo iz okolja. Pri črpanju te energije je precej pogojeno od možnosti, ki jih lokacija objekta ponuja.
 
Učinkovitost toplotnih črpalk merimo z grelnim številom (COP), ki nam nakazuje, kakšen je izkoristek toplotne črpalke glede na vloženo energijo. Od vira toplote iz okolja in vrste črpalke je odvisno grelno število.
 
Povdarek pri prihranku je tudi življenska doba toplotne črpalke, ki je do 25 let, in nizki stroški vzdrževanja. Potreben ni niti dimnik niti večji prostor za shranjevanje goriva, s tem pa odpade skrb in plačevanje za dostavo goriva, čiščenje dimnika itd...
 
Ne pozabimo omeniti tudi zelo ugoden vpliv na podnebje, ki ga prinašajo toplotne črpalke. Stopnja emisij je namreč skoraj nična. Z vgradnjo toplotne črpalke torej skrbimo za okolje in ga varujemo. Njihovo vgradnjo s subvencijami spodbuja tudi država.
 
Prednost toplotnih črpalk je veliko, na nas je samo, da izberemo najprimernejpšo in najučinkovitejšo, da bo izkoristek čim višji. Priporočamo izbiro toplotne črpalke s seznama EKO sklada, saj je to garancija, da ima toplotna črpalka ustrezno grelno število in da lahko kandidiramo na razpisu za nepovratna sredstva
 
Video: TOPLOTNA ČRPALKA KOT NAJUČINKOVITEJŠI VIR OGREANJA