NEPOVRATNA SREDSTVA

Če se odločite za nakup toplotne črpalke pri nas, vam pomagamo pri pridobitvi nepovratnih sredstev. Zahteve, ki jih navaja Eko sklad, so napisane v nadaljevanju.

 
24.4.201, je bil objavljen javni poziv 29SUB-OB15 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
 
Eko sklad je letos objavil razpis z nekaterimi spremembami, med katerimi je žal tudi ta, da ni več nepovratnih sredstev za nakup toplotnih črpalk za ogrevanja sanitarne vode. Prav tako so določeni ukrepi tudi ostrejši pri pridobivanju sredstev v primerjavi z lani. Pri kotlih na lesno biomaso so tako predpisane nižje emisije ogljikovega monoksida: če je bilo prej dovoljeno največ 500 mg/m3, je sedaj dovoljena meja znižana na 400 mg/m3. Pri toplotnih črpalkah za centralno ogrevanje pa je spremenjena zahteva po najnižjem grelnem številu za toplotno črpalko tipa zrak-voda, kjer je bil prej najnižji še sprejemljiv COP 3,4, sedaj pa mora biti COP vsaj 3,5.
 
Za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah je razpisanih 22 milijonov evrov. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25% priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku.
 

Ukrepi javnega poziva Eko sklad 2015 so:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D – priključitev starejše eno-/dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno/dvostanovanjske stavbe,
J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.